انگلستان مطالعه واکسن AstraZeneca Covid-19 را روی کودکان متوقف کرد زیرا تنظیم کننده دارو خطر لخته شدن خون در بزرگسالان را بررسی می کند

آزمایش واکسن Oxford / AstraZeneca Covid-19 بر روی کودکان در حالی به حالت تعلیق درآمده است که تنظیم کننده داروی انگلستان رابطه بالقوه ای را برای لخته شدن خون نادر در مغز گزارش می کند که در میان برخی از بزرگسالانی که جابجا کرده اند را بررسی می کند.

همچنین در rt.com

مقام ارشد EMA می گوید تنظیم کننده اتحادیه اروپا ارتباط بین واکسن AstraZeneca و لخته های خون کشنده را تأیید می کند

جزئیات برای دنبال کردن