ایستگاه London Bridge انگلیس تخلیه می شود زیرا سرویس های اضطراری با “حادثه” مقابله می کنند ، قطارها منحرف می شوند – RT UK News

هلیکوپترها در بالای ایستگاه پل لندن معلق هستند ، زیرا مسافران از دنبال هشدار امنیتی تخلیه شده اند. بهره برداران گفتند که قطارها در حال انحراف هستند ، و از لغو و تأخیر به مسافران هشدار می دهند.

پلیس حمل و نقل انگلیس گفت در بیانیه: “در پی گزارش موارد مشکوک سوار بر قطار ، افسران در ساعت 12.33 امروز به ایستگاه # لندن بریج فراخوانده شدند.

“در حالی که افسران متخصص مورد را ارزیابی می کنند ، ایستگاه به عنوان احتیاط بسته شده است.”

شبکه ریلی گفت که قطارها به ایستگاه مرکزی لندن نمی روند ، زیرا انتظار می رود این اختلال تا ساعت 1:45 بعد از ظهر به وقت محلی ادامه داشته باشد.

Daniel Coonan بازیگر در توئیتی گفت که وجود دارد “صحنه های عجیب” در لندن.

جزئیات برای دنبال کردن