این یک پسر است! شریک نخست وزیر انگلیس ، جانسون ، “کودک سالم” به دنیا می آورد – RT UK News

بوریس جانسون ، نخست وزیر بریتانیا که مدت ها قبل از ترمیم آن بهبود نیافته بود ، اکنون پسران خود را پر کرده است زیرا او و شریک زندگی خود کری سیموندز از تولد “یک پسر بچه سالم” خبر داده اند.

نخست وزیر و خانم سیموندز از اعلام تولد یک نوزاد سالم در بیمارستان لندن در اوایل صبح امروز هیجان زده اند. مادر و نوزاد بسیار خوب عمل می کنند ، “ سخنگوی این زوج گفت.

نخست وزیر و خانم سیموندز دوست دارند از تیم فوق العاده زایمان NHS تشکر کنند.

جزئیات به شرح زیر است

مثل این داستان؟ با یک دوست به اشتراک بگذارید!

Add a Comment