تیم بمب به عنوان “وسیله منفجر نشده” در پارکینگ ساحلی نورفولک یافت شد – RT UK News

پلیس نورفولک طناب امنیتی را در اطراف یک پارکینگ ساحلی مستقر کرده است و به مردم توصیه کرده است که پس از کشف یک دستگاه مشکوک “منفجر نشده” از منطقه جلوگیری کنند.

صبح روز سه شنبه ، پلیس پس از کشف وسیله مظنون در نزدیکی منطقه Horsey Gap ، تقریباً ساعت 9 صبح به وقت محلی دریافت کرد. تیم بمب به عنوان احتیاط فراخوانده شده و منطقه پلمپ شده است.

هرچه بیشتر اتفاق می افتد

اگر این داستان را دوست دارید ، آن را با یک دوست به اشتراک بگذارید!