رسانه های انگلیس ، خیری سعیداله 25 ساله لیبی را به عنوان مظنون به حمله تروریستی خواندند – RT UK News

21 ژوئن ، 2020 12:25

رسانه های محلی گزارش دادند که یک مرد 25 ساله لیبی به نام خیری سعدالله به عنوان مظنون در ضرب و شتم چاقو که سه نفر در انگلستان کشته شده بود ، معرفی شد. جنایت به عنوان یک حمله تروریستی در دست بررسی است.