ضد شورش ها درگیری ها ، آتش سوزی ها و ابرهای گاز اشک آور (VIDEOS) POLICE STATION را به دست گرفتند – VIDEOS News

29 مه ، 2020 03:15

تظاهرکنندگان در مقابله با ناآرامی های ناشی از قتل یک مرد سیاه پوست محلی به دست نیروهای انتظامی ، به مقر پلیس مینیاپولیس شکسته و آتش سوزی کرده و همه چیز را از بین می برند.

سومین دفتر منطقه پولیس مینیاپولیس اواخر روز پنجشنبه شب نقض شد و جمعیت معظم معترض معترض در حال داخل شدن به ساختمان ، شكستن پنجره ها و عده ای در تلاش بودند كه آن را ویران كنند. در حالی که اوایل روز حضور پلیس در این منطقه سنگین بود ، به نظر می رسد که افسران از زمان عقب نشینی کرده اند و هیچ گونه مقاومت در برابر وقوع حمله ندارند.