پنتاگون 1600 سرباز وظیفه فعال را به منطقه دی سی پرواز می کند تا با ادامه اعتراضات در حالت آماده باش قرار بگیرند – RT USA News

3 ژوئن ، 2020 02:29

پنتاگون گفت ، حدود 1600 سرباز برای مدیریت تظاهرات مداوم در مورد مرگ جورج فلوید به منطقه اطراف واشنگتن دی سی اعزام شده اند و می گویند که هنوز این سربازان در شهر مستقر نشده اند.

“عناصر وظیفه فعال در پایگاه های نظامی در منطقه ملی کاپیتول قرار دارند اما در واشنگتن دی سی نیستند.” سخنگوی پنتاگون ، جاناتان روت هافمن در بیانیه ای اظهار داشت: سربازان در حال کار هستند “وضعیت هشدار افزایش یافته” ولی “در پشتیبانی دفاعی از عملیات مرجع مدنی شرکت نمی کنند.”

جزئیات به شرح زیر است