15 افسر پلیس که پس از مهمانی در خیابان لندن در جنوب لندن مجروح شدند ، به درگیری شدید (VIDEOS) – RT UK News

یک حزب بلوک بداهه در Brixton ، South London منجر به هرج و مرج شد پس از حمله پلیس به صحنه به محل حمله و مجبور به فرار شد. بنا بر گزارش ها حداقل 15 افسر زخمی شده اند.

براساس گزارش رسانه ها ، مأمورین مورد حمله جمعیت زیادی قرار گرفتند که در نزدیکی املاک آنجل شهر در بریکسون جمع شده بودند. فیلم ها ستونی از پلیس را که با جمعیت روبرو است نشان می دهد.

به نظر می رسد که هنگام تلاش برای پاکسازی خیابان ها ، از پرتابه های طفره می روند. و همچنین مجروحیت مأموران در حادثه شبانه ، به چندین دستگاه نیروی انتظامی نیز حمله شد.

جزئیات به شرح زیر است